Bizim Məhsullar

Yuhui Məhsulları aşağıdakıları ehtiva edir.


1, Bağlantı modulu və hissələri

2, Yamaq paneli

3, paylama qutusu

4, yamaq şnuru

5, Keystone Cek

6, FTTH hissələri

7, Raf

8, bağlayıcı

9, Telekom Alətləri

Bütün dünyada telekomunikasiya məhsulları, böyük transmilli təşkilatlardan tutmuş kiçik fərdi şirkətlərə qədər dünyanın müxtəlif şirkətlərinə təqdim edirik.